Gaja by Marie Petra

Gaja

Knitting
December 2018
DK (11 wpi) ?
20 stitches and 23 rows = 4 inches
in Two color brioche stitch
US 5 - 3.75 mm
153 - 175 yards (140 - 160 m)
One size to fit 54-56 cm / 21-22" circumference.
Flag of English English Czech
This pattern is available for $4.60 USD buy it now

Gaja is a traditional and forgotten female name. Only seven females wear this beautiful name in my country. Let’s bring it up to light again and wear a hat named Gaja! The hat is worked in the round from the bottom up using reversible two-color brioche stitch. Pattern includes directions for both fitted hat and slouchy beanie.

MEASUREMENTS
One size to fit 54-56 cm / 21-22” circumference.
Length from brim to top – for fitted hat about 20 cm / 7,9” and for beanie about 24 cm / 9.45”.

GAUGE
In brioche stitch 20 sts x 23rs with 3.75mm / US 5 needle
or size needed to obtain the gauge 10 x10cm / 4in x 4in.
Be sure to knit a gauge swatch beforehand to ensure proper fit.

MATERIAL
For a fitted hat:
Main Color (MC): 70m / 76yds / 25g / 0.9oz
Contrast Color (CC): 70 m / 76yds / 25g / 0.9oz

For a slouchy beanie:
Main Color (MC): 80m / 87yds / 40g / 1.4oz
Contrast Color (CC): 80 m / 87yds / 40g / 1.4oz

TOOLS
You will need circular needles, stitch marker and tapestry needle.


Gaja je zapomenuté ženské jméno řeckého původu znamenající země. Ať už je vzoru čepice vidíme topolovou alej, podzimní listí nebo obilné klasy, Gaja všechno zahrnuje. Přírodními linkami inspirovaná čepice je pletena v kruhu od okraje po vršek čepice, dvojbarevnou a zároveň oboustrannou technikou brioche. V návodu jsou obsaženy instrukce jak pro přiléhavou, tak padavou čepici.

ROZMĚRY
Jedna velikost, která padne obvodu hlavy 54-56 cm.
Délka od okraje po vršek přiléhavé čepice je 20 cm a padavé čepice je 24 cm.

VZOREK
Dvoubarevným briošem 10 x 10cm = 20 ok x 23 řad s jehlicemi č.3,75mm nebo velikostí potřebnou k dosažení vzorku.

MATERIÁL
Pro přiléhavou čepici:
Hlavní barva (HB): 70m/25g
Kontrastní barva (KB): 70m/25g

Pro padavou čepici:
Hlavní barva (HB): 80m/40g
Kontrastní barva (KB): 80m/40g

POMŮCKY
Kruhové jehlice potřebné velikosti,
značkovač a jehla k zapošití konců.