ortus by KO strikker

ortus

Knitting
July 2019
Fingering (14 wpi) ?
28 stitches = 4 inches
US 1½ - 2.5 mm
US 2½ - 3.0 mm
273 - 437 yards (250 - 400 m)
Small (Large) (easily adaptable with changing gauge)
Flag of English English Norwegian
This pattern is available for kr.45.00 NOK buy it now

ENGLISH

Inspiration:
These mittens are named Ortus, the latin word for sunrise. I’ve been inspired by decorated sundials and the Selbu mitten tradition when making these mittens. These mittens comes in two sizes, small and large, and the large will most likely fit most male hands and the small will most likely fit most female hands. The large is marked by parentheses. I would recommend reading through the pattern before you start so you know what’s coming next.
If you share photos of your mittens online, please use the hashtags #ortusmittens. If you want you’re welcome to use #kostrikkerdesign and #kostrikker as well. Strikker means knitter in Norwegian.
If you need any help with this pattern, please contact kostrikker@gmail.com.

You can find the rest of my designs here on my designer page. If you want any of my other designs to be published in English, please contact me and I’ll see what I can do.

 • Sizes: Small (Large)
 • Yarn: The model is knitted in La bien Aimee x Mondim in the colours Yellow Brick Road and Smoke. You can find the yarn here. If you want a more affordable or Norwegian yarn I recommend using Rauma Finull.
 • Amount (grams): About 50 (100) grams of the main colour and 50 (50) grams of the contrast colour.
 • Needles: 2,5 and 3 mm needles, or the needles you need to get mittens that fit you. If the pattern doesn’t fit your hand perfectly I would recommend swapping out your needle size and try the cuff once more.
 • You’ll need a piece of scrap yarn to put the thumb stitches on. It should be a slick yarn in a contrasting colour.
 • Gauge: 28 stitches per 10 cm. (If you want to change the size of the mittens you can change the gauge by changing needle size.)

NORSK

Inspirasjon:
Desse vottane har fått namnet Ortus som er soloppgang på latin. I prosessen med å lage desse vottane har eg vore inspirert av dekorerte solur og Selbutradisjonen. Desse kjem i to storleikar, små og store, dei små vil passe dei fleste kvinnehender, medan dei store dei fleste herrehender. Dei store vil vere markert med parentesar i for eksempel oppleggsmaskeantallet. Eg vil anbefale å lese gjennom mønsteret før du byrjar så du veit kva som skjer vidare.
Om du deler bilete av dine vottar strikka etter mønsteret bruk gjerne emneknaggane #ortusvottane, #ortusvotten eller #ortusmittens. Bruk gjerne #kostrikkerdesign og #kostrikker i tillegg.
Treng du hjelp med mønsteret send meg ei melding på Ravelry eller send ein epost til kostrikker@gmail.com.
Du finn resten av designa mine her på designsida mi.

 • Storleikar: Små (Store)
 • Garn: For å strikke desse vottane treng du garn som gir mellom 350 og 400 meter per 100 gram. Modellen er strikka i La bien Aimee x Mondim Yellow Brick Road og Smoke. Om du ynskjer eit norsk garn kan du bruke Finull PT2 frå Rauma Ullvarefabrikk.
 • Mengde garn (gram): Ca 50 (100) gram bunnfarge og 50 (50) gram med kontrastfarge.
 • Pinnar: 2,5 og 3 mm pinner, eller dei pinnane du treng for å få passande votter. En trådstump å sette tommelmaskene på.
 • Du treng ein trådstump å sette tommelmaskene på. Tråden bør vere glatt og i ein kontrastfarge.
 • Strikkefastleik: 28 masker per 10 cm. (Om du ynskjer å endre litt på storleiken på vottane kan du endre strikkefastleiken med å endre pinnestorleik)