Regnbue by Bitta Mikkelborg

Regnbue

Knitting
August 2014
DK (11 wpi) ?
23 stitches and 30 rows = 4 inches
US 1½ - 2.5 mm
US 2½ - 3.0 mm
US 4 - 3.5 mm
109 - 120 yards (100 - 110 m)
One size, flexible
Norwegian

Regnbuekluten har flere betydninger; ønsket om et inkluderende samfunn, og regnbuens farger symboliserer blant annet de homofiles rettigheter. Da skulle det bare mangle om ikke denne strikkeboka også inkluderte en symbolsk hyllest til dem.
Ønske om et fargerikt samfunn, der det er plass til alle de fargene vi bærer. Mønsteret i kluten er det velkjente havskum-mønsteret, med litt forandring.

Pinner og garn kan fritt velges, alt etter hvilken størrelse du ønsker på kluten din.