Shawl Natalie's summer by Jekaterina Dmitrijeva

Shawl Natalie's summer

Knitting
May 2019
Worsted (9 wpi) ?
17 stitches and 20 rows = 4 inches
in stockinette
US 8 - 5.0 mm
US 6 - 4.0 mm
612 - 656 yards (560 - 600 m)
one size
Flag of English English Latvian Russian
This pattern is available for €4.50 EUR buy it now

The shawl was inspired by my mother-in-law and first version I made as a gift to her. It serves me and my daughters as reminder that even if we have different opinions we always can express love to other people.

Shawl is regular triangle knitted from the middle of longest side. The stitches are increased in each second row (4 each time: 2 in both sides of center spine stitch and 2 alongside each border), border is classically 3 garter stitches. The biggest part of shawl is stockinette, garter and simple eyelet lace and it ends with beautiful lace butterflies.

NOTE: the butterflies lace part is done without rest rows, the lace is formed in every row.

The shawl can be made from different yarn (worsted, sock, fingering) though it will affect the final size and yardage.

Final size of samples:
Malabrigo Rios: 80cm (31.5’’) in depth, 160cm (63’’) in span.
Laines du Nord Poema: 67cm (26.37’’) in depth, 137cm (53.93’’) in span.

The pattern contains both: charts and fully written instructions.


Шаль имеет классическую треугольную форму, вяжется одной деталью, начиная с середины верхней кромки. Петли прибавляются в каждом втором ряду (4 петли в ряду: по одной с каждой стороны центральной петли и по одной петле по бокам шали), первые и последние три петли каждого ряда являются кромочными (6 петель) и вяжутся во всех рядах лицевыми. Основная часть шали состоит из комбинации лицевой глади, платочной вязки, простого ажурного узора, по краю шали вяжется ажурный узор бабочек.
ВНИМАНИЕ: ажурный узор бабочек вяжется в каждом ряду (и лицевых и изнаночных рядах).

Шаль можно связать из пряжи разной толщины, но толщина пряжи и размер используемых спиц влияет на конечный размер.

Рзмеры образцов:
Malabrigo Rios: глубина платка 80см, размах 160см;
Laines du Nord Poema: глубина платка 67см, размах 137см.

Описание содержит схемы, а так же порядовое инструкции.


Lakats ir regulārs trīsstūris, kas adīts no garākās malas vidus punkta. Valdziņi tiek pieaudzēti katrā otrā rindā (4 valdziņi katru reizi: 2 valdziņi katrā no malām un 2 valdziņi centrālā valdziņa katrā pusē), lakata mala ir 3 valdziņu rievotais adījums. Lakata lielākā daļa sastāv no labiskā adījuma, rievotā adījuma un vienkāršām mežģīnu rindām, lakats beidzas ar mežģīņu taureņu rakstu.
UZMANĪBU: taureņu mežģīņu raksts tiek adīts katrā rindā, bet atpūtas rindām.

Lakatа mērķdzija ir vidēja biezuma (worsted) dzija, kas ir vienkrāsaina vai ar viemērīgām krāsu pārejām. Vidēji nepieciešams 576m dzijas, lai noadītu parauga lieluma lakatu. Lakats var tikt adīts arī cita biezuma dzijā, bet dzijas biezums, izvēlētās adatas un adīšanas blīvums ietekmē gala izmēru.

Paraugu izmērs:
Malabrigo Rios: 80cm lakata dziļums, 160cm vēzienā (garākā mala);
Laines du Nord Poema: 67cm lakata dziļums, 137cm vēzienā (garākā mala).

Apraksts satur adīšanas shēmas, kā arī ikrindiņu instrukcijas.