Hikaru Noguchi (野口 光)

Hikaru Noguchi (野口 光)

original designs  

original designs

from Keito Dama, No.176 Winter 2017
from Keito Dama, No.176 Winter 2017
from Keito Dama, No.169 Spring 2016
from Keito Dama, No.169 Spring 2016
from Sekai No Amimono / 世界の編物, 2015-2016 A...
from Keito Dama, No.167 Autumn 2015
from Sekai No Amimono / 世界の編物, 2014-2015 A...
from Keito Dama, No.160 Winter 2013
from Keito Dama, No.159 Autumn 2013
from Sekai No Amimono / 世界の編物, 2012 Spring...
from Sekai No Amimono / 世界の編物, 2011-2012 A...
from Made in France Knitting
from Sekai No Amimono / 世界の編物, 2010 Spring...
from Made in France Knitting
from Made in France Knitting
from Made in France Knitting
from Sekai No Amimono / 世界の編物, 2009-2010 A...
from Hikaru Noguchi Knit Work ニットワーク
from Hikaru Noguchi Knit Work ニットワーク
from Made in France Knitting