Jo Sharp

original designs  

from Jo Sharp Knit Issue 3
from Jo Sharp Knit Issue 7
from Jo Sharp Knit Issue 2
from Jo Sharp Knit Issue 2
from Jo Sharp Knit Issue 2
from Jo Sharp Knit Issue 2
from Knitting Heartland - Children's Handk...
from Knitting Heartland - Children's Handk...
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Knit Issue 5
from Jo Sharp Leaflet 01
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Knit Issue 3
from Jo Sharp Knit Issue 5
from Jo Sharp Knit Issue 5
from Jo Sharp Knit Issue 3
from Jo Sharp Knit Issue 2
from Jo Sharp Knit Issue 2
from Jo Sharp Knit Issue 6
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Knit Issue 8
from Jo Sharp Knit Issue 8
from Jo Sharp Knit Issue 8
from Jo Sharp Knit Issue 3
from Contemporary Knitting Vol. 2
from Jo Sharp Knit Issue 7
from Jo Sharp Knit Issue 6
from Jo Sharp Leaflet 03
from Knitting Heartland - Children's Handk...
from Jo Sharp Knit Issue 7
from Jo Sharp Knit Issue 7
from Jo Sharp Knit Issue 7
from Jo Sharp Knit Issue 7
from Jo Sharp Knit Issue 1
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Knit Issue 2
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Contemporary Knitting Vol. 1
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Hand Knitting Collection, Bo...
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Knit Issue 4
from Jo Sharp Knit Issue 4
from Jo Sharp Knit Issue 4
from Jo Sharp Knit Issue 3