Jo Sharp

original designs  

from Jo Sharp Knit Issue 3
from Jo Sharp Knit Issue 7
from Jo Sharp Knit Issue 2
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 2
from Jo Sharp Knit Issue 2
from Jo Sharp Knit Issue 2
from Knitting Heartland - Children's Handk...
from Knitting Heartland - Children's Handk...
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Knit Issue 5
from Jo Sharp Leaflet 01
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Knit Issue 3
from Jo Sharp Knit Issue 5
from Jo Sharp Knit Issue 5
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 3
from Jo Sharp Knit Issue 2
from Jo Sharp Knit Issue 2
from Jo Sharp Knit Issue 6
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Knit Issue 8
from Jo Sharp Knit Issue 8
from Jo Sharp Knit Issue 8
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 3
from Contemporary Knitting Vol. 2
from Jo Sharp Knit Issue 7
from Jo Sharp Knit Issue 6
no photo
from Jo Sharp Leaflet 03
from Knitting Heartland - Children's Handk...
from Jo Sharp Knit Issue 7
from Jo Sharp Knit Issue 7
from Jo Sharp Knit Issue 7
from Jo Sharp Knit Issue 7
from Jo Sharp Knit Issue 1
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
no photo
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Knit Issue 2
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Contemporary Knitting Vol. 1
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Hand Knitting Collection, Bo...
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Knit Issue 4
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 4
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 4
from Jo Sharp Knit Issue 3