Jo Sharp

original designs  

from Jo Sharp Knit Issue 1
from Jo Sharp Knit Issue 3
no photo
from Jo Sharp Handknitting Collection, Boo...
from Jo Sharp Knit Issue 5
from Jo Sharp Website
no photo
from Knit (Jo Sharp)
no photo
from Contemporary Knitting Vol. 1
no photo
from Contemporary Knitting Vol. 1
no photo
from Contemporary Knitting Vol. 1
no photo
from Contemporary Knitting Vol. 1
no photo
from Jo Sharp Website
no photo
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 9
from Jo Sharp Knit Issue 9
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 9
from Jo Sharp Knit Issue 8
from Jo Sharp Knit Issue 9
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Knit Issue 9
from Jo Sharp Knit Issue 1
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 1
from Jo Sharp Knit Issue 1
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 1
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 1
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 1
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 9
from Contemporary Knitting Vol. 2
from Contemporary Knitting Vol. 1
from Jo Sharp Knit Issue 8
from Jo Sharp Knit Issue 7
from Knitting Heartland - Children's Handk...
from Jo Sharp Knit Issue 3
from Jo Sharp Knit Issue 1
from Jo Sharp Knit Issue 1
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 8
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 8
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 8
from Jo Sharp Knit Issue 1
from Jo Sharp Knit Issue 9
from Jo Sharp Knit Issue 10
from Jo Sharp Knit Issue 10
from Jo Sharp Knit Issue 10
from Jo Sharp Knit Issue 10
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Handknitting Collection Book...
from Jo Sharp Knit Issue 6
from Jo Sharp Knit Issue 3
from Jo Sharp Knit Issue 7
from Jo Sharp Knit Issue 2
no photo
from Jo Sharp Knit Issue 2