Julie Farmer

original designs  

from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Julie Farmer's Ravelry Store
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Julie Farmer's Ravelry Store
from Palmetto Yarn Shoppe
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart United Kingdom
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart Deutschland
from Red Heart Deutschland
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart United Kingdom
from Red Heart United Kingdom
from Love of Crochet, Winter 2013
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart United Kingdom
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Knitter's Magazine 112, Fall 2013
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Creative Knitting Presents, Spring 20...
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Knit 'n Style, October 2012
from Red Heart North America
from Red Heart North America
from Red Heart North America