Sharon Shoji

Sharon Shoji

original designs  

original designs

from Interweave Knits, Winter 2009
Shojicardigan01-233_small_best_fit
from Interweave Knits, Winter 2009
Ep2101_small_best_fit
from Classic Elite #9092, Autumn, Book 1
2658642212_ccc0315dbd_m
from Classic Elite #9087, Summer, Book 1
2193064380_a3d82131f0_m
from Knitscene, Fall 2007
Ep0557_small
from Interweave Knits, Fall 2006
Ep1279_small
from Interweave Knits, Summer 2006
Top_rosa_small
from Interweave Online Store
Ep1058_small
from Interweave Online Store
Ep1058_small
from Interweave Knits, Fall 2005
Ep0966_small
from Interweave Knits, Winter 1998
Ep0789_small
from Interweave Knits, Winter 1998
Ep0789_1_small
from Interweave Knits, Winter 1998
Ep0789_small
from Interweave Knits, Winter 1998
Ep0789_1_small