Ainigma by Tori Seierstad

Ainigma

Knitting
July 2017
Fingering (14 wpi) ?
30 stitches and 35 rows = 4 inches
in stranded colourwork
US 1½ - 2.5 mm
US 2½ - 3.0 mm
219 - 306 yards (200 - 280 m)
Woman small (woman medium) man medium
Flag of English English Norwegian
This pattern is available for kr.44.00 NOK buy it now

Vær oppmerksom på at det legges til 25% MVA for norske kunder.

Note that VAT may be added for customers in the EU.

(Informajson på norsk lenger ned)

Stranded colourwork mittens. The pattern is written for four colours, but you can use less or more colours as you wish. You never use more than two colours in one round.

You need fingering yarn in four colours – for size woman medium you need 60-70 m of each of colour C1, C2 and C3, 45 m of C4. For the smaller size, you’ll need a little less and for the larges size a little more.

The pattern comes in three sizes:
Woman small (woman medium) man medium

Different sizes are achieved by differences in gauge:
Stitches /rounds in 10 cm: 34/38 (30/35) 28/32

Stitch count cuff: 48 sts
Stitch count mitten body: 60 sts

Norsk:
Mønstestrikkede votter. Mønsteret er skrevet for fire farger, men du kan bruke færre eller flere farger om du ønsker. Det er aldri mer enn to farger per omgang.

Du trenger tynt ullgarn i fire farger – til størrelse dame medium trenger du 60-70 m av hver av fargene F1, F2 og F3, 45 m av F4. Til den minste størrelsen vil du trenge litt mindre, til den største litt mer.

Mønsteret har tre størrelser:
Dame liten (dame middels) mann middels

De forskjellige størrelsene oppnås ved hjelp av forskjeller i strikkefasthet:
Masker/omganger på 10 cm: 34/38 (30/35) 28/32

Masketall mansjett: 48 m
Masketall vott: 60 m