Blåklokker/Bluebells by Anne Eliassen

Blåklokker/Bluebells

Knitting
September 2015
DK (11 wpi) ?
23 stitches and 38 rows = 4 inches
US 2½ - 3.0 mm
US 4 - 3.5 mm
Flag of English English Norwegian
This pattern is available for kr.35.00 NOK buy it now

Vi forlenger sommeren og strikker oss noen fine blåklokker.
Mønsteret fås både på norsk og engelsk.

Størrelsen avhenger av garn- og pinnevalg.

We are extending the summer and knitting ourselves some beautiful bluebells.
This pattern is in both Norwegian and English

Size depends on yarn and needle gauge