Bobble Bonnet by Solveig Grimstad

Bobble Bonnet

by Solveig Grimstad
Knitting
March 2015
Fingering (14 wpi) ?
28 stitches = 4 inches
US 2½ - 3.0 mm
9 - 12 months
Flag of English English Norwegian
This pattern is available for free.

Pattern in Norwegian:
Norsk mønster: Boblekyse

Størrelsen på kysa kan tilpassast ved å endre lett på mønsteret eller bruke tjukkare garn og pinnar.