Bukkene Bruse by Wenche Roald

Bukkene Bruse

Knitting
October 2014
Fingering (14 wpi) ?
32 stitches and 34 rows = 4 inches
in Stranded stockinett
US 0 - 2.0 mm
US 1½ - 2.5 mm
Child 4-6 years (woman medium)
Flag of English English Norwegian

Vottene er strikket med 7 forskjellige farger.Det går med lite av hver farge, så her har du sjansen å få brukt opp litt garnrester.

Lengde fra mansjett til topp: 14 (20) cm
Mansjettlengde: 6 (7) cm
Omkrets: 14 (20.5) cm
Lengde fra tommel til topp: 11 (14) cm
Tommel: 4.5 (7.5) cm

Strikkepinner: 2.0 mm (2.5 mm)


This mittens are knitted with 7 different colors. You just need small amounts of each color, so here is your chance to use some of your leftovers.

Finished measurements:
Length from cuff to top: 14 (20) cm
Cuff length: 6 (7) cm
Circumference: 14 (20.5) cm
Length from thumb to top: 11 (14) cm
Thumb length: 4.5 (7.5) cm

Needle size: 2.0 mm (2.5 mm)