Darya by Maria Näslund

Darya

Knitting
April 2012
Fingering (14 wpi) ?
34 stitches and 50 rows = 4 inches
in stockinette
US 0 - 2.0 mm
S, M, L
Flag of English English Swedish
This pattern is available for $6.00 USD buy it now

The Darya-ye Noor, part of the Iranian Crown Jewels, is one of the largest diamonds in the world, and its pale pink color is one of the rarest to be found in diamonds.

The openwork patterns of these socks are diamond shaped, and the large diamond also reminds me of the center motifs of persian carpets, so I found Darya to be a fitting name.

Construction
This design is worked toe up, starting with a figure eight cast on, or invisible cast on of your choice. The short row heel is made deeper with a small gusset, which gives a good fit even for us with high arches.

Sizes & Finished Measurements
S M, L
To fit foot circumference: 7 8, 9” /17.5 20, 22.5 cm 
Finished foot length: 8.5 9, 9.5”/21 23, 25 cm

Needles and notions
US #0 (2 mm) DPNs, or circular/s
This design can be worked with double pointed needles, two circular needles, or one long circular needle for Magic Loop. The pattern uses markers to orient you within the work.

Darya-ye Noor, en av de Iranska kronjuvelerna, är en av de största diamanterna i världen. Dess bleka rosa färg är en av de mest sällsynta färgerna en diamant kan ha.
Hålmönstren på de här sockarna är formade som diamanter, och den stora diamantens form påminner mig också om mittmedaljongen på persiska mattor, så jag tyckte Darya var ett passande namn.

Konstruktion
Sockarna stickas från tån upp, med en “figure eight” uppläggning, eller någon annan osynlig uppläggning. Hälen med avkortade varv blir djupare med hjälp av små kilar, vilket gör att den passar bra även på oss med höga fotvalv.

Storlekar och mått
S M, L
Passar fotomkrets: 17,5 20, 22,5 cm
Färdig fotlängd: 21 23, 25 cm

Stickor och markörer
2mm strumpstickor eller rundsticka/or
Sockarna kan stickas med strumpstickor, två rundstickor, eller en lång med Magic Loop. Mönstret använder stickmarkörer för att hålla reda på var du är i mönstret.

Mönstret finns på svenska.