Dragon/Drake by Erika Olsson

Dragon/Drake

no longer available from 1 source show
Crochet
January 2013
2.5 mm
Flag of English English Swedish
Discontinued. This digital pattern is no longer available online.

Detta mönster är skapat för en Give-a-way hållen på min blogg under hösten 2012.

Mönstret finns i en svensk och en engelsk version.

Det är inte tillåtet att sälja färdiga alster eller sälja själva mönstret.


This pattern has been created for a Give-a-way hold on my blog during the autumn of 2012.

The pattern is available both in Swedish and English.

It is not allowed to sell finished works or sell the pattern itself.