Duplex by Maria Näslund

Duplex

Knitting
January 2013
Sport (12 wpi) ?
28 stitches and 38 rows = 4 inches
in stockinette
US 4 - 3.5 mm
411 - 503 yards (376 - 460 m)
S, M, L
Flag of English English Swedish
This pattern is available for $5.00 USD buy it now

The Latin word duplex means double, two-fold. It is used for something that is double, made up of two similar parts, or going in two directions, just as this two-tiered cowl with matching cuffs.

Construction
The cowl is begun with a provisional cast on, from this the ruffles are worked from the top down. The cuffs are worked from the wrist towards the fingers.

Sizing
Cowl
S, M, L
Upper circumference: 17.75, 18.75, 19.75” /45, 47.5, 50 cm
Length: 6” / 15 cm

Cuffs
S, L
Wrist circumference: 6, 7”/15, 17.5cm
Length: 6.5”/16.5 cm

Det latinska ordet duplex betyder dubbel, något som det finns två av. Det används för något som är dubbelt, som består av två likadana delar, eller som går åt två håll, precis som den här kragen med sina två volanger och matchande muddar.

Konstruktion
Kragen börjar med en provisorisk uppläggning, från den stickas volangerna uppifrån och ned. Muddarna stickas från handlederna ut mot fingrarna.

Storlekar
Krage
S M, L
Övre omkrets: 45, 47.5, 50 cm
Längd: 15 cm

Muddar
S L
Omkrets handled: 15, 17.5 cm
Längd: 16.5 cm