Elglue (Moose/Elk hat felted or knitted only) by Trulte

Elglue (Moose/Elk hat felted or knitted only)

no longer available from 1 source show
Knitting
January 2008
Østlandsgarn
DK (11 wpi) ?
Norwegian

fjernet fra nett.