Femtimmarskoftan på Frödings vis by Marianne Fröding
Welcome! You are browsing as a guest
Would you like to see 17 projects made from this pattern and much more? create a free account What am I missing?

Femtimmarskoftan på Frödings vis

Knitting
DK (11 wpi) ?
US 10 - 6.0 mm
En storlek
This pattern is available as a free Ravelry download

Detta mönster finns i många versioner både på svenska och engelska. Det är är min variant med förenklingar som skall göra stickingen lättare utan att behöva koncentrera sig på mönstret hela tiden.