Finishing and Steeking for Dummies by Vanja Blix Langsrud

Finishing and Steeking for Dummies

Knitting
Any gauge - designed for any gauge ?
Flag of English English
This pattern is available for kr.80.00 NOK buy it now

This tutorial is in both English and Norwegian.

Are you one of those knitters who decide against knitting a certain pattern because it has neither a yoke nor raglan decreasing? Read on! I have made a guide. It is called Finishing and Steeking for Dummies.

There are many different ways of finishing. Some of you who flick through this booklet will think «What? Why does she not rather show …?». If that is the case, this totorial may not be for you. You already know how to finish a knitted jacket, and you have already made up your mind on which is your preferred way. It will always be like that; we who think finishing is easy, have found our preferred way of doing it. Hence I want to say that this guide is no blueprint. It shows one of many ways to proceed.

I wish you all the best in finishing your knitted garment.

Denne veiledningen finnes i både norsk og engelsk versjon.

Er du en av dem som lar være å strikke et bestemt mønster fordi det hverken er rund- eller raglanfelling? Les videre! Jeg har laget en veiledning. Den heter Koftemontering for dummies. Jeg gjentar meg selv fra forordet:

“Det er mange måter å montere på. Noen av dere som ser gjennom dette heftet vil tenke «Heh? Hvorfor viser hun ikke heller …?». Sånn vil det alltid være; vi som synes montering er enkelt, har gjerne funnet en måte vi selv liker best. Derfor vil jeg gjerne si at denne veiledningen er ingen fasit. Den viser én av mange måter en kan gå fram på.”

Jeg ønsker deg lykke til med monteringen av kofta/jakka di :-)