Floating reddish by Monica Hellberg

Floating reddish

Knitting
September 2014
ONION knit Fino Organic sockyarn Wool + Nettles
28 stitches and 40 rows = 4 inches
US 1½ - 2.5 mm
Flag of English English Finnish Swedish
This pattern is available for €4.00 EUR buy it now

Floating reddish is a tight fit anklesock.
It´s knitted from top and down, with heelflap.

Floating reddish är en tight sittande ankelsocka.
Stickad uppifrån skaftet och nedåt, med häl-lapp.

Thanks to Kirsi Holopainen for assistance with the finnish version.

Update
On page 6: added text between M.7 and M.8=
“Now, move 4 sts from needle 2, back to needle 1. Also move 4 sts from needle 3, back to needle 4. (There is now 14 sts on needle 1 & 4) “

Uppdatering
Längst upp på sidan 6 (mellan M.7 och M.8), har lagt till texten=
“Flytta nu 4 m från sticka nr 2, tillbaka till sticka nr 1. Flytta även 4 m från sticka nr 3, tillbaka till sticka nr 4. Det är nu åter 14 maskor på sticka nr 1 & 4.”

Även en rättelse ang totalen antalet maskor innan avmaskning för tårna. Det ska vara 24 maskor totalt (6 m på vardera av fyra stickor) och ej 28 m.