Hjertedrøm vaskevott by Anne Eliassen

Hjertedrøm vaskevott

Knitting
May 2015
DK (11 wpi) ?
23 stitches and 30 rows = 4 inches
US 2½ - 3.0 mm
US 4 - 3.5 mm
Flag of English English
This pattern is available for kr.35.00 NOK buy it now

Dette mønsteret er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Hjertedrøm for de litt romantiske av oss.

Ferdig størrelse avhenger av garn- og pinnevalg.

This pattern is available in both Norwegian and English. Dream of Hearts is for the romatic minded of us.

Finished size depends on yarn and needle gauge.