Horisont by Maria Samuelsson

Horisont

Knitting
October 2016
Sport (12 wpi) ?
14 stitches and 32 rows = 4 inches
US 8 - 5.0 mm
831 - 853 yards (760 - 780 m)
One size
This pattern is available for kr.50.00 SEK
buy it now or visit pattern website

Sjalens färger och form påminner om horisontens möte med vattnet, gräset och himlen.

Tagga gärna med: #garnomerashorisont

OBS! På pärlvarv 2 ska det stå 3rtsbm!