I Dina händer (In Your hands) by Garnbyrån Emma Josefsson

I Dina händer (In Your hands)

Knitting
August 2015
Aran (8 wpi) ?
12 stitches and 13 rows = 4 inches
US 10½ - 6.5 mm
656 - 700 yards (600 - 640 m)
One size
Swedish
This pattern is available for kr.50.00 SEK
buy it now or visit pattern website

En stor sjal som omsluter bäraren, att sticka till den som behöver en tanke eller en bön, och en sjal att sticka när du själv behöver sitta ner och andas. Ett mönster som inte blir långtråkigt, men som ändå går att släppa fritt i tanken emellanåt och som går att variera när du lärt dig principen. Detta är sjalen “I Dina händer”, stickad i Garnbyråns bomullsgarn “The kaleidoskope”.

Sjalen stickas från vänster spets till höger spets och formas med hjälp av två växelvisa partier som skiftar i storlek; ett öknings- eller minskningsparti med slätstickning samt ett formparti som stickas med hjälp av förkortade varv och rätstickning.

Detta mönster är ursprungligen tänkt som en bönesjal, och är troligen det första svenska mönstret för detta ändamål. Kort sagt handlar det om att den som stickar samtidigt ber under arbetets gång för en specifik person, som sedan får sjalen som ett synligt tecken på omtanke och förbön. ”I Dina händer” går naturligtvis att sticka även utan denna djupare innebörd, men vill du veta mer om vad en bönesjal är, går det att läsa bland annat på www.shawlministry.com

Rättelse
I delen “Tillägg till mönster för tunnare garn” har det smugit sig in ett fel. Under rubrikerna formparti 5b, formparti 6b, formparti 7b samt formparti 8b, byt ut ordet “kortare” mot “längre” i beskrivningen. Nu stämmer mönstret.
Tack för besväret och trevlig stickning! /Emma på Garnbyrån