ijsvogel by mathilde jongbloed

ijsvogel

This pattern is available for €2.00 EUR buy it now

Dit patroon is ontstaan naar aanleiding van mijn ‘Yil birds’ project.
Een breiproject dat loopt van begin 2012 tot november 2013. De bedoeling van dit project is om zoveel mogelijk foto’s en verhalen van het patroon van de yil bird en variaties hierop te verzamelen.

This pattern is available in English as well.