Jani Sokker by Lena Langvand

Jani Sokker

Knitting
Sport (12 wpi) ?
26 stitches and 26 rows = 4 inches
US 1½ - 2.5 mm
US 2½ - 3.0 mm
328 - 492 yards (300 - 450 m)
dame medium
Norwegian
This pattern is available for kr.40.00 NOK buy it now

Enkel oppskrift å følge.
Har hatt 2 teststrikkere