Julkalender 2009 Christmas Calendar by Johanna Wallin

Julkalender 2009 Christmas Calendar

no longer available from 1 source show
Knitting
Sport (12 wpi) ?
US 1½ - 2.5 mm
3.0 mm
Flag of English English German
Discontinued. This digital pattern is no longer available online.

Welcome to the knitting Christmas Calendar 2009. We will start at December the 1st with the first clue on my blog.

You will need ca 50 g of Drops Alpaca or Artesano 4ply Alpaca or any other yarn that can be knitted with needles 2.5 mm. The gauge is not very important so if You have another yarn or want to spin your own yarn try to make it suitable for needles 2.5 - 3.0 mm

You need to know how to knit and purl, cast on and of and how to hook chainstitch, we will deal with the rest as we go. If You want some practice you can always knit some i-cords.

Välkommen till Julkalendern 2009. Vi kommer att starta den 1:a December med första ledtråden på min blog.

Du behöver ca 50 g Drops Alpacka eller Artesano 4ply Alpaca
eller annat garn i ungefär samma grovlek som kan stickas med stickor 2.5 mm. Om du har annat garn eller vill spinna dit eget är det bra att veta att stickfastheten inte har så stor betydelse men det bör kunna stickas med stickor 2.5 - 3.0 mm

Du behöver kunna sticka aviga och räta, lägga upp och maska av samt virka luftmaskor, resten tar vi hand om allteftersom. Den som vill öva i förväg kan sticka några snoddar :-)