Kitchen curtains by Anna Chmura

Kitchen curtains

Knitting
Thread ?
US 2½ - 3.0 mm
one size
Flag of English English Polish
This pattern is available for free.

Nie podaj? wymiarów próbki poniewa? ta koronka jest bardzo rozci?gliwa i ka?demu mo?e wyj?? inaczej.

Bardzo prosz? o informacj? na emat ewentualnych b??dów w opisie… wzór jest w tej chwili testowany, ale zdecydowa?am si? wypu?ci? wzór ju? dzi?.
Dzi?kuj? Woollyrat i porcelaingirl za pomoc
……………………………….
I don’t write about the gauge because this lace grow a lot after blocking, and every knitters may achieve differnet results.

This are my notes in english, please tell me if you find any mistakes.

Thank’s to Woollyrat and porcelaingirl for help :)

English: https://docs.google.com/document/d/1s9SkgMuFi4GnZZNCmI7O8...

………………………………