Kjærlighetsteppe I&II by Lill C. Schei

Kjærlighetsteppe I&II

Knitting
August 2015
Sport (12 wpi) ?
25 stitches and 27 rows = 4 inches
US 4 - 3.5 mm
2953 - 3062 yards (2700 - 2800 m)
One size
Norwegian
This pattern is available for kr.45.00 NOK buy it now

Dette mønsteret inneholder 2 versjoner basert på samme mønster.