Kongen i skogen / The King of the Woods by Annemor Sundbø

Kongen i skogen / The King of the Woods

Knitting
January 2010
Sport (12 wpi) ?
28 stitches = 4 inches
US 1½ - 2.5 mm
Flag of English English Norwegian

Det angis størrelse for dame og herre, men det er kun ett mønster. I andre mønstre i boka er det anbefalt p 3 og hifa 3 for å få herrestørrelse.