Latvian Mittens #6 by Pinneguri

Latvian Mittens #6

Knitting
January 2008
Fingering (14 wpi) ?
US 0 - 2.0 mm
Woman

-- English --
Free patterns when they are not well written is not a good pattern. I’ll deactivate my free patterns while I re-think if it is worth to have them as part of my further corpus.

-- Norsk --
Gratismønstre som er dårlig skrevet er verken god PR eller til hjelp for dem som ønsker et sted å starte. Jeg vil deaktivere gratismønstrene mine mens jeg tenker på hva jeg skal gjøre med dem videre.