Little Flower Brooch by Liisa Oks
Welcome! You are browsing as a guest
Create a free account to see projects made from this pattern and more... What am I missing?

Little Flower Brooch

Crochet
June 2017
Sport (12 wpi) ?
2.5 mm
One size, about 5 cm
US
This pattern is available for free.

Yarn: Use any yarn. I used variegated Novita Cotton Soft for the base and the outer petals. The inner petals and the first two round of the base are made with golden Novita Nalle.
Crochet hook: I used a 2.5mm hook. The crochet hook size should stay between 2mm to 3mm, depending on your crocheting tension.
Additional materials: A darning needle, scissors, a small old flat brooch, super glue.
Abbreviations (US)
Sl st – slip stitch
Ch - chain
Sc – single crochet
Inc – 2 sc into the same stitch


Lõng: Kasutada võib ükskõik millist lõnga. Mina kasutasin kirjut Novita Cotton Softi, millest valmisid prossi alus ja suuremad õielehed. Prossi sisemised õielehed ja aluse kaks esimest ringi valmisid kuldkollase Novita Nallega.
Heegelnõel: Mina kasutasin heegelnõela suuruses 2.5 mm. Heegelnõel võiks jääda 2mm kuni 3mm vahele, olenevalt sellest, kui tihedalt heegeldada.
Lisamaterjalid: Sukanõel, käärid, mõni vana väike lapik rinnamärk, superliim.
Lühendid
As – aassilmus
Ah – ahelsilmus
Ks – kinnissilmus
Kasv – kaks ks samasse silmusesse