Marjusmonster by Tori Seierstad

Marjusmonster

Knitting
May 2015
DK (11 wpi) ?
21 stitches = 4 inches
in stranded colourwork
US 2½ - 3.0 mm
US 6 - 4.0 mm
Adult medium
Flag of English English Norwegian
This pattern is available as a free Ravelry download

Hvem har rett til å bruke tradisjonsmønstrene? Er det garnindustrien, eller er det vår felles kulturarv som vi alle kan bruke?

En av våre dyktige norske designere måtte inngå et forlik med et større garnselskap som krevde eksklusive rettigheter til over 100 år gamle strikkemønstre, og flere av oss andre «småaktører» ønsker derfor som en protest og i solidaritet å tilby strikkemønstre som har border og inspirasjon fra tradisjonsmønstre.

Mitt bidrag er lua Marjusmonster.

Den er strikka i Rauma Mitu, i rødt hvit og blått. Jeg trengte litt mer enn ett nøste blått, så hvis du strikker kanten i bare rødt og hvitt, klarer du deg kanskje med ett nøste av hver farge. Av rødt og hvitt trenger du ikke mer enn ca 25-30 g.

Mønsteret er ikke teststrikka, så om du støter på noe rart, er det fint om du gir beskjed.

Errata
Legg opp 160 m (ikke16) - dette er korrigert i siste versjon (15. juni 2015)

Who has the right to use our traditional patterns? Is it the yarn industry, or is it our common heritage that we can all use?

One of our talented Norwegian designers had to settle with a large yarn company that demanded exclusive rights to over 100 years old knitting patterns. Me and some other indie designers are making patterns in solidarity with her, offering new patterns that are inspired by traditional Norwegian patterns.

My contribution is the hat Marjusmonster.

It is worked in Rauma Mitu, in red, white and blue. I needed a little more than one ball of the blue colour, so if you work the striped garter stitch brim in only red and white, you can perhaps do with only one skein of each color. You don’t need more than about 25-30 g of the red and white.

The pattern is not test knitted, so if you encounter anything strange, please tell me.