Mirelova by Kamila Wojciechowska
Welcome! You are browsing as a guest
Create a free account to see 11 projects made from this pattern and more... What am I missing?

Mirelova

Knitting
Fingering (14 wpi) ?
28 stitches = 4 inches
in stockinette
US 2½ - 3.0 mm
219 - 273 yards (200 - 250 m)
universal
This pattern is available for $3.00 USD buy it now

This pattern gives 3d look and is perfect for variegated yarns.
But also solids and gradients look good.

The hat is knitted in rounds - there is no charts - just an easy to follow written instruction.
The sample is made of Mirella yarn and US 2 1/2 size needles, but you can easy adjust the pattern to any other yarn and size.
The stitch is replicated and easy to remember.
One of my testers made the crown her way to have it flater:
1r: k2tog, k8, ssk - rep to M
2r and all even ones - knit all sts
3r: k2 tog, k6, ssk - rep to M
5r: k2 tog, k4, ssk - rep to M
7r: k2 tog, k2, ssk - rep to M
9r: k2 tog, ssk - rep to M

Wzór tej czapki jest opracowany w dwóch wersjach:
wykorzystująca angielskie skróty z polskim opisem, albo wersja całkowicie opisowa i po polsku.

Można go łatwo modyfikować i pasuje do różnych włóczek.

Sam ścieg jest prosty (opinia testerek) i łatwy do zapamiętania.

Jedna z testerek zrobiła inną wersję główki - bardziej płaską (zielona). Jeśli wolisz taką - oto sposób wykonania:
1 okr: 2 oczka razem pochylone w lewo, 8 prawych, 2 oczka razem pochylone w prawo - powtarzaj do markera
2 okr i wszystkie parzyste - wszystkie oczka na prawo
3 okr: 2 oczka razem pochylone w lewo, 6 prawych, 2 oczka razem pochylone w prawo
5 okr: 2 oczka razem pochylone w lewo, 4 prawe, 2 oczka razem pochylone w prawo
7 okr: 2 oczka razem pochylone w lewo, 2 prawe, 2 oczka razem pochylone w prawo\
9 okr: 2 oczka razem pochylone w lewo, 2 oczka razem pochylone w prawo