Nataschas Kjørepose by May B. Langhelle

Nataschas Kjørepose

Knitting
Bulky (7 wpi) ?
14 stitches = 4 inches
in garter stitch
US 10 - 6.0 mm
6 (12) months
Danish Norwegian
Errata available: scribd.com