Näverstickade muddar by Eva Martinsson

Näverstickade muddar

Knitting
Fingering (14 wpi) ?
US 1½ - 2.5 mm
Swedish