Omlottkofta med Knyte by Bjørklund design

Omlottkofta med Knyte

Knitting
Aran (8 wpi) ?
US 4 - 3.5 mm
Swedish