Onerva by Särmä

Onerva

by Särmä
no longer available from 1 source show
Knitting
Flag of English English
Discontinued. This digital pattern is no longer available online.

Here is some key words in English:

Here it comes:

tarvikkeet materials
puikot needles
ohje pattern
luo cast on
kolme three
silmukka stitch
lisää increase
seuraava next
kerros round
molemmat both
reuna edge
yksi one
aloita start
tämän jälkeen after that
neulominen knitting
mallipiirustuksen mukaan according to chart
huomaa notice
että that
nurjia kerroksia WS rows
ei ole merkitty are not shown
reunasilmukat first and last stitches
2 kpl two pieces
neulotaan are knitted
ainaoikein garter stitch
muut other
myös also
langankierto yarnover
nurin purl
kun when
huivi shawl
is on
haluamasi kokoinen the size you want it to be
vielä more
päättele bind off
työn work´s (here shawl´s)

kaavio 1 chart 1
ja and
peilikuvana as mirror image
oikea silmukka knit
langankierto yo
ssk
k2tog
m = s1k2togpsso

yellow colour= St stitch between lace pattern
Repeat rows 1-28