Rolf's kids / Unga til Rolf by Vanja Blix Langsrud

Rolf's kids / Unga til Rolf

Knitting
March 2017
Fingering (14 wpi) ?
26 stitches and 28 rows = 4 inches
in Stockinette stitch
US 1½ - 2.5 mm
US 2½ - 3.0 mm
US 4 - 3.5 mm
957 - 1914 yards (875 - 1750 m)
Barn, ca. 2-12 år (65-88 cm overvidde)
Norwegian
This pattern is available for kr.50.00 NOK buy it now

ROLF’S KIDS

I love this pattern so much, I figured Rolf (http://www.ravelry.com/patterns/library/rolf-3) would be better off with kids and a wife (woman’s pattern to be released late March 2017).

This pattern is in Norwegian only and consists of one file, which includes both written pattern and chart.

The body and sleeves are knitted from the bottom and up. The rib on the body is knitted flat. Then you set stitches aside for the longitudinal button bands, and join for knitting in the round up to the shoulders. When finishing, the jacket is steeked at center front, for the neck and for the armholes.

The colorwork is stranded in stockinette stitch. The colorwork pattern is symmetrical with short yarn runs.

The pattern is available in seven sizes. Remember to check you gauge against the one given in the pattern. If you have less stitches per 10 cm/4”, the garment will be larger than the given measurements. If you have more stitches per 10 cm/4”, the garment will be smaller than the given measurements. Do also check the finished bust measurement against a garment that fits you well.

Good luck :-)

UNGA TIL ROLF
Jeg er så glad i dette mønstret (http://www.ravelry.com/patterns/library/rolf-3) og tenkte at Rolf kunne ha godt av unger og ei kone (mønster til dame publiseres i slutten av mars 2017).

Dette mønsteret finnes kun på norsk og består av én fil, som inneholder både tekst og diagram

Vrangborden på bolen strikkes frem og tilbake. En setter av masker til langsgående knappestolper, og så strikkes bolen rundt på rundpinne opp til skuldrene. Ved montering klippes det opp midt foran, til hals og til ermehull.

Mønsteret er symmetrisk med korte trådsprang. Oppskriften kommer i sju størrelser. Husk å sjekke din egen strikkefasthet mot den som er angitt i oppskriften. Får du færre masker per 10 cm, vil plagget bli større enn angitt. Får du flere masker per 10 cm, vil plagget bli mindre enn angitt. Sjekk også beregnet overvidde mot et plagg du passer.

Lykke til :-)