Sielulintu by Heidi Alander

Sielulintu

Knitting
November 2019
Fingering (14 wpi) ?
19 stitches and 42 rows = 4 inches
in garter stitch, before blocking
US 7 - 4.5 mm
1050 - 1094 yards (960 - 1000 m)
Flag of English English Finnish
This pattern is available for €3.50 EUR buy it now

In Karelia it was believed that a bird brings the soul to a newborn baby, and that the same bird takes the soul with it when that person dies. This soul-carrying bird was called sielulintu, “soul-bird” (Wikipedia)

Yarn
Fingering weight yarn in two colors.
Color A 480 m
Color B 480 m
+ 30-50 m of each color for optional tassels or pompoms

Tukuwool Fingering (100% wool; 200 m / 50 g)
Color A 3 skeins color Humu
Color B 3 skeins color Havu

About yarn requirements: if your gauge differs from mine, you might need more yarn.

About colors: I suggest that color A should be solid or semi-solid, color B may also be speckled, multi-colored or whatever you like.

Needles 4,5 mm or to get gauge

Notions yarn needle, blocking materials

Gauge 19 sts and 42 rows / 10 cm in garter stitch before blocking


Lanka
Fingering-vahvuinen lanka, kahta väriä:
Väri A 480 m
Väri B 480 m
+ 30-50 m kumpaakin väriä tupsuja tai pompomeja varten (mikäli sellaiset haluat)

Tukuwool Fingering (100% villa; 200 m / 50 g)
Väri A 3 vyyhtiä väriä Humu
Väri B 3 vyyhtiä väriä Havu

Langanmenekistä: jos tiheytesi eroaa annetusta mallitiheydestä, langanmenekki saattaa muuttua.

Väreistä: Suosittelen, että väri A olisi suhteellisen tasavärinen. Väri B voi olla oikeastaan mitä tahansa haluat, vaikka monivärinenkin!

Puikot 4,5 mm tai tiheyden mukaan

Muita tarvikkeita päättelyneula, pingotustarvikkeet

Tiheys 19 s ja 42 krs / 10 cm ainaoikeaa ennen pingotusta