Sjøsprøytgenser by Anna & Heidi Pickles

Sjøsprøytgenser

Knitting
DK (11 wpi) ?
US 6 - 4.0 mm