Sokkene Jessi by Pinneguri
Welcome! You are browsing as a guest
Would you like to see 38 projects made from this pattern and much more? join Ravelry now What am I missing?

Sokkene Jessi

Knitting
January 2011
Fingering (14 wpi) ?
US 1½ - 2.5 mm
Str 37-38 avh av strikkefasthet

-- English --
Free patterns when they are not well written is not a good pattern. I’ll deactivate my free patterns while I re-think if it is worth to have them as part of my further corpus.

-- Norsk --
Gratismønstre som er dårlig skrevet er verken god PR eller til hjelp for dem som ønsker et sted å starte. Jeg vil deaktivere gratismønstrene mine mens jeg tenker på hva jeg skal gjøre med dem videre.