Sokkene V som i Setesdal by Pinneguri
Welcome! You are browsing as a guest
Create a free account to see 57 projects made from this pattern and more... What am I missing?

Sokkene V som i Setesdal

no longer available from 1 source show
Knitting
April 2012
Fingering (14 wpi) ?
US 1½ - 2.5 mm
Medium lady

Sokkene blei laget til Norsk Sokkedille 2011. Som blei avslutta før de kom så langt at mønsteret mitt blei brukt. Nå legger jeg det ut gratis i stedet. Så er det gjort.

-- English --
Free patterns when they are not well written is not a good pattern. I’ll deactivate my free patterns while I re-think if it is worth to have them as part of my further corpus.

-- Norsk --
Gratismønstre som er dårlig skrevet er verken god PR eller til hjelp for dem som ønsker et sted å starte. Jeg vil deaktivere gratismønstrene mine mens jeg tenker på hva jeg skal gjøre med dem videre.