Sokkene V som i Setesdal by Pinneguri

Sokkene V som i Setesdal

no longer available from 1 source show
Knitting
April 2012
Fingering (14 wpi) ?
US 1½ - 2.5 mm
Medium lady
Norwegian
Discontinued. This digital pattern is no longer available online.

Sokkene blei laget til Norsk Sokkedille 2011. Som blei avslutta før de kom så langt at mønsteret mitt blei brukt. Nå legger jeg det ut gratis i stedet. Så er det gjort.

-- English --
Free patterns when they are not well written is not a good pattern. I’ll deactivate my free patterns while I re-think if it is worth to have them as part of my further corpus.

-- Norsk --
Gratismønstre som er dårlig skrevet er verken god PR eller til hjelp for dem som ønsker et sted å starte. Jeg vil deaktivere gratismønstrene mine mens jeg tenker på hva jeg skal gjøre med dem videre.