Stickade halvvantar med sylta/skrynkel by Made By Chippzan

Stickade halvvantar med sylta/skrynkel

Knitting
October 2014
Aran (8 wpi) ?
18 stitches and 26 rows = 4 inches
in 18 m x 26 v
US 2½ - 3.0 mm
131 - 142 yards (120 - 130 m)
S/M
This pattern is available for free.

Garnåtgången beror på hur många “åsar” du stickar.

1 nystan räcker till ett par med tre åsar medan det går åt drygt 1 nystan till ett par med fyra åsar.

Önskar du göra större storlek, prova att sticka med större stickor.
Önskar du göra mindre storlek, prova att sticka med mindre stickor.

The amount of yarn that is used in this pattern depends on how many ridges you make.

1 ball was enough to make a pair with three ridges while it took about 1 1/4th of balls to make the pair with four ridges.

Do you wish to make smaller size - try using smaller needles and thinner yarn.
Do you wish to make larger size - try usig larger needles and thicker yarn.

English pattern:
http://chippzan.blogspot.se/2014/10/fingerless-mitts-free...