Stjärna by marias garn

Stjärna

Knitting
February 2013
Fingering (14 wpi) ?
US 8 - 5.0 mm
4.5 mm
766 - 1094 yards (700 - 1000 m)
Flag of English English Swedish
This pattern is available for kr.50.00 SEK buy it now

Sjalen kan göras i vilket garn som helst, använd gärna flera trådar. Stickstorleken avgörs av vilket/vilka garner man valt och om man gillar ett tätare eller ett mer glest utseende.

Den virkade kanten kan även göras i samma färg eller uteslutas.

Mönstret finns på svenska och engelska.

You can make the shawl in any yarn, or try to use two strands of yarn held together.
Choose a needle that matches the yarn thickness and how lacy or dense you want
your shawl to be.

The crocheted edge can be done in the same color or excluded.

The pattern is in Swedish or English.