Tipivante - Brocade Mittens by Stickaboo (Eva)

Tipivante - Brocade Mittens

Knitting
December 2014
DK (11 wpi) ?
20 stitches = 4 inches
in ribbing
US 6 - 4.0 mm
218 yards (199 m)
Medium
This pattern is available as a free Ravelry download

English
Mittens are knitted using mosaic knitting technique, or slip-stitch colorwork, is an easy way to knit with multiple colors. The pattern includes description row by row as well as a chart.

Svenska
Vantarna är stickade i en av de roligaste teknikerna som finns - mosaikstickning, även kallat flerfärgsstickning med lyfta maskor.

Till skillnad från flerfärgsstickning, stickar man med en färg i taget och lyfter maskor från varvet innan för att få fram mönstret. De lyfta maskorna ger en härlig struktur och i detta fall även en tredimentionell effekt. Stickbeskrivningen finns varv för varv, samt i diagramform.

Stickabooden bjuder på mönstret vid köp av garnet Tingo: www.stickabooden.se