To gode naboer by Malsen og Mor
Welcome! You are browsing as a guest
Would you like to see 5 projects made from this pattern and much more? create a free account What am I missing?

To gode naboer

Knitting
August 2014
Light Fingering ?
24 stitches and 33 rows = 4 inches
in stockinette
US 2½ - 3.0 mm
US 1½ - 2.5 mm
612 - 1225 yards (560 - 1120 m)
6 months (1) 2 (4) 6 (8) years
This pattern is available for kr.40.00 NOK buy it now

Barnejakken To gode naboer er en basisjakke i glattstrikk. Kombinasjonen av to friske og ulike farger gir jakken den lille ekstra detaljen. Fargeblokker er de nye stripene!

To gode naboer strikkes med noen få omganger med mønsterstrikk på bolen og ermene. Jakken strikkes rundt og klippes opp til slutt. Har du aldri gjort det før? To gode naboer er et enkelt og greit prosjekt for dem som skal klippe for første gang!