Ulla med Volang by Eva Martinsson

Ulla med Volang

Knitting
US 1½ - 2.5 mm