Vanja's Cardi / Vanjakofta by Vanja Blix Langsrud

Vanja's Cardi / Vanjakofta

Knitting
August 2014
Fingering (14 wpi) ?
26 stitches and 28 rows = 4 inches
US 1½ - 2.5 mm
US 2½ - 3.0 mm
1665 - 2602 yards (1522 - 2379 m)
S-XXXL
Flag of English English Norwegian
This pattern is available for kr.50.00 NOK buy it now

This pattern is in both English and Norwegian and consists of two files:
Pattern in a text format
Body Chart

Vanja’s Cardi is inspired by one of Norway’s oldest cardigan patterns; Fjelljakke (pattern from Husfliden: http://www.raumaull.no/gratis-oppskrift/april-2014---vh-8...)

The body is knitted from the bottom and up. The rib on the body is knitted flat. When finishing, the jacket is steeked at center front, for the neck and for the armholes. The colorwork is stranded in stockinette stitch and using the Fairisle technique.

The pattern is available in six sizes. Remember to check you gauge against the one given in the pattern. If you have less stitches per 10 cm/4”, the garment will be larger than the given measurements. If you have more stitches per 10 cm/4”, the garment will be smaller than the given measurements. Adjust needle to match gauge. Do also compare the finished bust measurement to a garment that fits you well before deciding which size to knit.

Good luck :-)

Dette mønsteret er på norsk og engelsk og består av to filer:
oppskrift i testformat
mønsterdiagram

Vanjakofta er inspirert av en av Norges eldste kofter; Fjelljakke (mønster fra Husfliden: http://www.raumaull.no/gratis-oppskrift/april-2014---vh-8...).

Vrangborden på bolen strikkes frem og tilbake. En legger opp 6 ekstra masker midt foran og strikker resten av bolen rundt på rundpinne. Ved montering klippes det opp midt foran, til hals og til ermehull. Knappestolpene strikkes separat og sys på bolen.

Mønsteret kommer i seks størrelser. Husk å sjekke din egen strikkefasthet mot den som er angitt i oppskriften. Får du færre masker per 10 cm, vil plagget bli større enn angitt. Får du flere masker per 10 cm, vil plagget bli mindre enn angitt. Juster pinnetykkelsen for å få riktig strikkefasthet. Sjekk også beregnet overvidde mot et plagg du passer før du avgjør hvilken størrelse du skal strikke.

Lykke til