Vera

This pattern is available as a free Ravelry download

Du kan naturligtvis öka eller minska antalet maskor om du vill ha din mudd bredare eller smalare. Du kan också öka eller minska antalet repetitioner med randvarv för ändra längden på mudden.