Vest with round yoke 100cm by Chinami Horiba

Vest with round yoke 100cm